Cuối tuần, gió mùa đông bắc ảnh hưởng đến miền bắc

Cuối tuần, gió mùa đông bắc ảnh hưởng đến miền bắc

Từ ngày 12 đến 14-11, các tỉnh, thành phố miền bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ suy yếu và lệch đông, kết hợp hội tụ gió trên cao cho nên trời có lúc có mưa và mưa rào. Ðến ngày 17 và 18-11, miền bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mạnh khiến trời chuyển mưa.