Đặc sắc Festival hoa Đà Lạt 2019

Đặc sắc Festival hoa Đà Lạt 2019

(NTD) - Từ ngày 20 - 24/12/2019, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 với chủ đề "Đà Lạt và hoa" sẽ diễn ra tại TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc và các huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng.